Thursday, February 28, 2013

Mubazir


قال ابن عبّاس في قوله تعالى: "إن المبَذِّرِينَ كانُوا إِخوانَ الشَّياطِينِ" هم الّذين ينفقون المال في غير حقّه

 Ibn Abbas berkata: Firman Allah swt. "inna al-Mubazirina Kanu ikhwana asy-syayatin" (sesungguhnya orang-orang yang berperilaku mubazir adalah saudaranya setan). mereka itu adalah orang yang menginfakkan hartanya tidak sesuai hak-nya.

0 komentar:

Post a Comment